e-Stage.gr

Η Μουσική και όχι μόνο… στο διαδίκτυο

Ειδήσεις

Εκτακτη είδηση: Φωτιά στη Βάρη – Εκκενώθηκαν τα παιδικά χωριά SOS (video)

Άρχισαν και οι φωτιές μέσα σε όλα!

Φωτιά στη Βάρη – Εκκενώθηκαν τα παιδικά χωριά SOS – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

ÐõñêáãéÜ óôçí ðåñéï÷Þ Êå÷ñéÝò Êïñéíèßáò ôçí ÐÝìðôç 9 Éïõëßïõ 2020. Ç öùôéÜ, êáßåé ÷áìçëÞ âëÜóôçóç åíþ ãéá ôçí êáôÜóâåóÞ ôçò åðé÷åßñçóáí 79 ðõñïóâÝóôåò ìå 18 ï÷Þìáôá, 3 ïìÜäåò ðåæïðüñùí ôìçìÜôùí, 2 áåñïóêÜöç êáé 1 åëéêüðôåñï. (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ØÙÌÁÓ)

Μακάρι να πάνε όλα καλά και γρήγορα!

Δείτε το video:

Σου άρεσε αυτό που διάβασες; Χάρισε μας το like σου!