Χρήστος Νικολόπουλος, Πίτσα Παπαδοπούλου, Στέλιος Διονυσίου και η Ευτυχία Μητρίτσα: ΛΑΙΚΑ ΣΤΑ… FM (pics)

«Περιβόλι του Ουρανού», στο ιστορικό μαγαζί της Πλάκας, η επιτυχία συνεχίζεται! Ο Χρήστος Νικολόπουλος, η Πίτσα Παπαδοπούλου,  ο Στέλιος Διονυσίου

Περισσότερα...